Akupunktur Behandling

 

Hva skjer ved en behandling?

Første behandling:

Første behandling er en dobbeltime, der blir behandler og klient kjent, akupunktøren kartlegger bakgrunn og historie, samt diagnostiserer hvor årsaken ligger, hvor ubalansen er. Dette gjøres ved et intervju og noen rene kroppslige tester. Den konkrete behandlingen som blir utført første gangen, består i å rense ut energi av systemet som ikke skal være der. Energi kroppen ikke har klart å regenere av seg selv over tid. Det er viktig at denne energien ikke blir ført videre rundt i kroppen. Vårt overordnede mål er å arbeide mot optimal flyt i kroppen, derav settes igang helbredene proseser.

Om vedkommende har A.E. kan dette være en årsak til sykdom i seg selv. Å bli renset for dette, kan være nok til at flere symptomer blir bedre og helt borte. A.E. behandlingen gjøres stort sett en gang, men kan ved behov gjentas opptil 2 -3  ganger.

A.E. betyr Aggressive Energy .. Det handler om energi som ligger i meridianbanene som kroppen ikke har klart å regenere selv, denne energien kan i seg selv bli patogen (sykdoms fremkallende). Denne form for energi renses ut i første behandling. derfor trenger man en dobbel time. Det er viktig og ikke føre denne energi videre i meridianene.

Nåleteknikken

Den er noe spesiell da vi kun setter nåler inn 1mm i punkter nær organer på blæremeridianen bak på ryggen. Nålene blir stående i punktene i alt fra 20 min. til enkelte ganger 2 timer.
Denne første timen er noe vi gjør for å begynne med « blanke ark « og være sikre på ikke å føre dårlig energi videre i kroppens energisystem. Vårt overordnede mål er å arbeide mot optimal flyt i kroppen, derav settes i gang mange helbredende prosesser.

Deretter:

En vanlig behandlingstime består gjerne av åpen dialog, behandling med nåler, og urteterapi ved moxa behandling. Hvile etter behandling, ca 20 til 30 min. litt etter behov.

Naaler_ny-240

 

 

Nåleteknikken deretter:

Nåleteknikken som stort sett blir brukt er kort punktstimulering, tonifisering, sedering.
(nålen settes kun noen få mm under huden, dreier rundt sin egen akse 1/2 gang og tas rett ut igjen)
Enkelte ganger brukes en, transfer. (en energioverførende behandling , nålene blir stående fra 5 til 15 min.)
En behandlingstime blir alltid avsluttet med en hvile, kroppen kan slappe av etter stimulering og slippe behandlingen dypere inn. Som regel sovner man, døser litt, lar tankene flyte….

moksa-240moxa behandling Moxa er en japansk urt og brukes i varmestimulerende arbeid på punktene. Moxaen som ligger som en slags bomull i skålen, rulles til små pyramider og tennes på med en påtent røkelsespinne. Klienten sier ifra når varmen kjennes i punktet, og moxaen fjernes raskt.tonifiseringer en nåleteknikk som stimulerer opp energi i punktene.sederinger en nåleteknikk som drenerer energi ut av punktene.Transferer en behandlingsteknikk som brukes når det er nødvendig å fordele energien.

All behandling er skånsom og i åpen dialog og i full tillitt mellom akupunktør og klient

Hva kan man vente seg av behandlingen?

Å bli bedre! Men ta i betraktning at natur er konservativ. Dette er ikke en symptomtenkende terapi men den starter opp kroppens egen helbredelses prosess. Akupunktøren vil lese sin klient individuelt og behandlingstid og resultat vil variere.
Lengden og årsak til sykdomsbildet, ubalansen, er av betydning i denne sammenheng. Sykdomsprosessen kan ha kommet så langt at fullstendig helbredelse kan være umulig, men ved å skape god kontakt med kroppens egne krefter vil sykdomsforløpet føles lettere å bære , og toppen av smerter og lignende lindres. 5-Element Akupunktørens ønske og arbeid er å spille på lag med kroppens egen evne til helbred.

Hvorfor bruke akupunktur?

Mange har god erfaring med akupunktur ved:

 • ønske om å komme i bedre form
 • øke velvære
 • øke arbeidslyst
 • Styrke immunforsvar etter svekkelser
 • eller i samarbeid med andre behandlingsformer: fysioterapi, kiropraktikk, gestaltterapi, tankefeltterapi m.m
 • Barnløshet, fertilitetsproblemer har god erfaring
 • samt om svangerskapet har gått over tiden og trenger å settes i gang.
 • Astma og allergi
 • Frozen shoulder
 • Ledd og muskel smerter
 • Reumatisme
 • Migrene
 • Bihule problemer
 • Mave og fordøyelse problemer
 • Dårlig sirkulasjon, kalde hender og føtter
 • Rygg plager
 • Tinnitus problemer
 • Nervøsitet
 • Traumer, sjokk
 • Søvnløshet
 • Dårlig konsentrasjon
 • Depresjon
 • Rastløse ben
 • Utmattelsessyndromer m.m.

Alle signaler er tegn på at noe er galt … det er kroppens eget språk på at kroppens energi ikke er i en god og konstruktiv flyt, om tilstanden vedvarer kan tilstanden forverre seg og i verste fall bli kronisk. Enkelte ganger har dessverre prosessen vedvart for lang tid, og det eneste vi kan hjelpe til med er å lindre smerter og andre symptomer. Akupunkturen kan da hjelpe til med å bære sykdomsprosessen best mulig.
Under denne form for akupunktur behandling vil du lære din egen kropp å kjenne, føle hvor grensene går, og bli sterkere i tider med utfordringer.

 

Den beste legen er din egen kropp.

DET ER VIKTIG Å SPILLE PÅ LAG MED DEN

Ta vare på deg selv!