Historie

Presentasjon av Worsley klassisk 5-elemement akupunktur

De tidligste skriftene er fra den Gule Keisers tid for ca 2500 år siden. Skrevet av Huang De Nei Jing (Su Wen, Ling Shu) og Nan Jing. Her kan du lese videre om:

Hva er Akupunktur?

Akupunktur er en meget gammel behandlingsmetode og er en av de eldste behandlingsmetodene som er i bruk den dag i dag!
Akupunktur har i de senere år vunnet anerkjennelse også innenfor den vestlige sivilisasjon ettersom flere og flere mennesker innser fordelene ved en mer naturlig og naturbestemt helbredelse.

Dette er en medisinform som tenker natur i et hvert menneske og helhet i sykdomsbildet.
Sykdom oppstår ved at noe er i  ubalanse og ikke fungerer i kroppen.
Et menneske som er i god flyt og i god kontakt med seg selv er et menneske i harmoni. Et menneske som er i harmoni med sin natur vil ikke bli så lett syk, og mennesker som får gjenopprettet  ubalansen vil komme seg raskere igjennom prosesser som har begynt ved sykdom eller ulykker.

På veien vil man oppleve at mange prosesser vil bli satt i gang, enkelte gamle temaer eller uavklarte prosesser vil dukke opp- vise seg – for deretter å forsvinne helt.
Denne prosessen kalles også The Law Of Cure.
Det vil si at dette er en medisin som helbreder helthetlig,  og samtidig også forebygger sykdom.

Prinsippet om energi

fundamentalt i akupunkturens filosofi er prinsippet om en energi , ch`i
(uttales ki) som gjennomstrømmer alt levende.
Ch`i energien passerer igjennom kroppen i baner som kalles meridianer . Disse banene har sine røtter i kroppens organer f.eks. hjerte , lever, nyre osv.
Nåler blir satt inn i akupunkturpunkter som finnes langsetter meridianenes baner, nær kroppens overflate.
I et friskt legeme strømmer energien likt igjennom alle 12 meridianene.
Hvis derimot denne strømmen blir brutt eller forstyrret, og balansen kommer ut av sin likevekt, kan sykdom oppstå.
Ved å sette inn tynne nåler i punkter langs meridianbanene kan harmonisk strøm av energi gjenopprettes og sykdom fjernes.

kropp_plakat_ny

Historie, bakgrunn:

J.R Worsley var opprinnelig TCM akupunktør, det vil si akupunktør innen Tradisjonell Kinesisk Medisin, som igjen er en betegnelse for mange tradisjoner innen akupunktur. Han oppdaget denne kunsten og rendyrkelsen av akupunkturen på en reise i Kina og flyttet siden ned og lærte kunsten av en mester. Dette var i 1971. Hans ønske var å ta med seg denne tradisjonen til Europa. Han har praktisert i England helt frem til sin død 81 år gammel.

I dag er hans kone Judy B. Worsley ansvarlig for utdannelsesprogrammet i England og USA. Han selv døde noen få år tilbake 81 år gammel. Worsley institute er i dag en aktiv utdannelses institusjon innen denne tradisjonen. www.worsleyinstitute.com